ZKSM

 

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

 

Spoločenstvo rEVOLution patrí do Oblastného Centra ZKSM Bánovce nad Bebravou. S pomocou ZKSM, jeho skúseností, odbornej, propagačnej i finančnej podpory môžeme naplno fungovať a venovať sa najmä mladým ľuďom.


Čo je ZKSM?

 

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) združuje spoločenstvá mladých ľudí, ktorí sa snažia vybudovať svoj život na základoch pravdy a viery. Cieľom ZKSM je podporovať po všetkých stránkach tieto spoločenstvá a napomáhať formácii mladého človeka v zrelú kresťanskú osobnosť, prispievajúcu svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoju spoločnosti a cirkvi. ZKSM vytvára priestor na pravidelné stretávanie týchto mladých ľudí, rozvoj existujúcich a vznik nových spoločenstiev v duchu motta ZKSM: "Spoločenstvo aj v tvojom meste."

Základ ZKSM tvoria teda spoločenstvá - skupinky mladých ľudí, ktorých členovia sa pravidelne stretávajú pri modlitbe, na diskusii, vzájomnom zdieľaní, štúdiu, výmene skúseností a informácií zo života, spolu s aktivitami zameranými na plnohodnotné využitie voľného času.

ZKSM sa podieľa na formácii a vzdelávaní dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou prostredníctvom spolupráce s animátorskými školami a pripravuje tiež kresťanov na pôsobenie vo verejnom živote prostredníctvom projektu Kresťan v politike. Zastrešuje a podporuje tiež evanjelizačný projekt Godzone. A mnohé iné projekty či aktivity.

Predsedom ZKSM je kňaz PhDr. ThDr. Ján Buc PhD., ktorý sa dlhodobo venuje práci s mládežou.

 

Viac informácií na: www.zksm.sk