História SPOLOČENSTVA

 
AKTUALIZUJEME...
 

Všetko začalo v srdci. V Božom srdci. Pretože na počiatku bol Boh. Pretože bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. Pretože v Ňom je život a život je svetlom ľudí.

 

Do sŕdc skupinky mladých, úspešne infikovaných príkladmi spoločenstiev vo veľkých mestách, Boh potichu vložil túžbu. Túžbu žiť s Ním viac. Túžbu, ktorú zapálené srdcia chceli dať ďalej.

 

Prvým zreteľnejším semienkom bola duchovná obnova, ktorou sme s pomocou vtedajšieho p. kaplána Valla prešli v apríli 2006. Téma bola viac ako výstižná – Spoločenstvo a jeho význam. Rok 2006 bol rokom, kedy Boh ticho a nenápadne pripravoval naše srdcia. Rokom budovania vzťahov. Naše akcie získavali nový rozmer. Pomaly, ale isto v ich pozadí nestáli jednotlivci, ale niečo, o čom nikto nahlas nehovoril – spoločenstvo. Veľkým požehnaním boli najmä týždne v Malej Fatre – detský „Tábor statočných sŕdc“ a hneď po ňom týždeň strávený spoločne na drevenici v horách.

 

Začiatkom roku 2007 sme absolvovali ďalšiu duchovnú obnovu. Každým dňom naše stretko získavalo stále väčší nádych spoločenstva. Za kapitána našej malej lodičky zmietajúcej sa v nových vlnách sme zvolili Ľubku Jamrichovú. Vďaka skúsenostiam Ľubky, vzájomným radám a najmä vďaka ochote počúvať Boží hlas naša loďka úspešne oboplávala viacero nebezpečných úskalí. A Boh tíšil vlny, hovoril do sŕdc a dával smer.

 

Na začiatku roku 2008 dostala malá loď veľkú turbínu. Absolvovali sme dvojmesačný seminár „Život v Duchu“ s modlitbou za vyliatie Ducha Svätého. A Duch Svätý sa vylial tak, ako to vie iba On. V ten deň sme všetci vedeli, že náš sen sa stal skutočnosťou. Ujednotil sa čas našich stretnutí a ich priebeh. Svoje miesto získali formačné prednášky a modlitby. Naše akcie už neboli naše. Za nami stál Boh. Keď na konci detského tábora „Od mamuta po robota“ začali deti vo veľkom plakať, že chcú ostať s nami, vedeli sme, že spoločne žijeme to, po čom sme túžili. Spoločenstvo.

 

V decembri 2009 si Boh povolal nového kapitána – Ľubkinho priateľa Martina. Medzi jednotlivých ľudí sa rozdelili služby, od kamery a strihu až po scénické tance. Na jar 2009 naše spoločenstvo prijalo názov a víziu rEVOLution. Žiť revolúciu lásky všade tam, kde sme a touto láskou privádzať ľudí k Bohu.

 

Smerom von sa našou cieľovou skupinou stali birmovanci a v priebehu roka 2009 sme s požehnaním a pomocou p. kaplána Majerčíka rozbehli formáciu birmovancov v našom meste. Posolstvo o Bohu sa našim birmovancom snažíme povedať rečou, ktorej rozumejú – svedectvom, filmom, hudbou, klipmi, tancom či scénkami. Boh nám potvrdzuje, že je to cesta do srdca mladých a v súčasnosti sme kontaktovaní z niektorých okolitých farností, ktoré majú záujem o rozbehnutie podobnej formácie.

Našim cieľom je nielen „rýchlo“ evanjelizovať, ale najmä ponúkať osloveným mladým ľuďom možnosť niekam dlhodobo patriť a rozvíjať to, čo Boh do nich vložil. Ukážkovým príkladom takejto spolupráce sú naši kamaráti z blízkej obce Rybany.

Boh požehnal svoju vlastnú robotu :-) a do nášho spoločenstva prichádzajú oslovení mladí birmovanci s novým smädom  po Bohu. Časť z nich zostáva trvalou súčasťou rEVOLution, časť sa presúva do spevokolu, časť sa roztratí do sveta. Každý z nich je pre nás veľkým požehnaním, povzbudením a - myslím, že to môžem povedať aj verejne :-) - nosíme ich v našich srdciach. Často si myslíme, že nám dávajú viac, ako my im :-).

 

 

A Boh sníva ďalej. A do našich sŕdc ticho a jemne kladie nové túžby. Nové, krásne sny. Pretože On sám je krásny. Úžasný a nádherný Boh. Boh nádeje a radosti. Boh plný lásky a pokoja. Boh, ktorý dáva dobré veci. Náš dobrý Ocko.

 

Boh sníva ďalej. Ďakujeme, že smieme byť súčasťou Jeho sna.

 

Boh sníva ďalej. Jeho dnes je naším zajtra.

 

 

Martin (vedúci spoločenstva)