rEVOLution v skratke

 

Čo je rEVOLution?

Sme spoločenstvo mladých kresťanov z nášho milovaného mesta Bánovce nad Bebravou a jeho blízkeho okolia, plne podriadené učeniu Katolíckej cirkvi.

 

Prečo rEVOLution?

Pretože našou víziou je prinášať revolúciu lásky všade tam, kde sme. Do vzťahov v našich rodinách a priateľstvách, do školy i práce, do všetkého, čo robíme.

 

Odkedy rEVOLution?

Spoločenstvo vzniklo na jeseň 2006 z mladých zapálených ľudí, ktorí už predtým pôsobili rôznymi spôsobmi v našej farnosti. Názov a víziu rEVOLution sme prijali na jar 2009.

 

Kto sú rEVOLution?

Mladí ľudia, ktorí chcú svoj každodenný život žiť naplno v Božej láske a radosti. Ľudia, ktorí vedia, že náš Otec v nebi nás prijíma aj s našimi chybami. Ľudia, ktorí chcú rásť a žiť nádherný život, ktorý nám náš úžasný Boh ponúka.