Gabika Králiková

Správa e-mailovej adresy

 
Mám 23 rokov. Bývam neďaleko Bánoviec, v Livinských Opatovciach. V spoločenstve mám aj 2 moje sestry. Pracujem a popri tom externe študujem na Ekonomickej univerzite. 
Rada čítam knihy, pozerám dobré filmy, tancujem, korčuľujem, chodím do prírody a na túry a trávim čas s priateľmi.